Generalforsamling 2015

Generalforsamling Tirsdag d. 28/4 2015

                                                     i Korning Skakklub.
 
1. Valg af ordstyrer.
 
2. Beretning v. formanden.
 
3. Beretning v. kassereren.
 
4. Forslag fra bestyrelsen. Ingen
 
5. Forslag fra medlemmerne. Ingen
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Aage og Svend-Erik er på valg + valg af ny supleant
 
   Valg af revisor + supleant.
   Lars og Herluf er på valg.
 
   Valg af kampdommer.
   Johnny er på valg.
 
7. eventuelt.
 
8. præmieoverrækkelse.
 
 
   Bestyrelsen er vært ved en kop kaffe med hjemmebag.
 
mvh Johnny

Rask Mølle Vinterturnering 2015

RASK MØLLE VINTERTURNERING

 Korning Skakklub afholder vinterturnering på Rask Mølle Skole på følgende tirsdage i 2015:

06.01. - 13.01. – 03.02. – 17.02. – 03.03 – 10.03. - 17.03 – 24.03. - 14.04. -

Udsatte partier kan afvikles følgende tirsdage: 24.02. – 07.04.

Urene startes kl. 19.00. Spilletid: 2 timer til færdigt spil. Dog 1½ time, når den ene spiller er skoleskakspiller. Det er tilladt at komme 1 time for sent.

Der spilles efter FIDE´s regler.

Mobiltelefoner skal være slukkede!

 

Rygning er ikke tilladt på matriklen.

 

Indskud 130,00 kr. hvoraf de 100,00 kr. går til præmier

Præmiernes størrelse er afhængig af deltagerantallet.

Der er præmie til nr. 1 og nr. 2

Desuden til: Bedst under 1400

Bedst under 1200

Største rating tilvækst.

Man kan kun vinde 1 præmie.

 

Tilmelding til:

Johnny Frank Jensen senest torsdag d. 01.01  75 67 47 60                                                  eller: aarslev-jemse@hotmail.com                     

eller: honninghuset@dlgtele.dk