Redningsplan for Korning Skakklub

Bestyrelsesmøde d. 20.3.2017

Bestyrelsesmøde 29.11.2016

Bestyrelsesmøde 20.09.2016

Hele bestyrelsen til stede.

 

1. Økonomi: Voksne 700,00 kr. i kontingent, hvoraf 612,00 kr går videre til kredsen og DSU

                   Seniorer 600,00 kr. i kontingent, hvoraf 498,00 kr. går videre til kredsen og DSU

    I indeværende sæson når vi 3 turneringer, hvor ratingafgiften er 40,00 kr. pr mand. Så allerede her et underskud på ca. 20,00 kr. for hver. Vi indbetaler 50,00 kr. for at deltage i hver turnering. Dvs. et overskud på 30,00 kr. pr mand. Præmier er sat til 100,00 kr. pr. deltager. Så slutfacit bliver et underskud ved turneringerne på 70,00 kr. pr. mand. Herudover har vi en udgift på 250 kr. pr hold til holdkampene, og på ca. 500,00 kr. om året til hjemmesiden og 300.00 kr. til lynturneringen. Alt i alt går det hen mod en kontingentforhøjelse fra sæsonen 2017 - 2018. Forslag til kontingentforhøjelse fremlægges af bestyrelsen ved generalforsamlingen 04.04.2017

2. Holdkampene afvikles i ugerne 45, 47, 50 og 3, 5, 9, 11. Vi har endnu ikke fået kampprogrammet.

Vi har besluttet at lave en 5 runders turnering på følgende tirsdage: 25.10.  1.11., 15.11., 29.11., 6.12., 20.12. med plads til 1 dag med udsatte partier. (De uger, hvor der ikke er holdkampe). Turneringen hedder Rask Mølle Halloween (smart udtænkt af Aage), og præmierne er absolut en overraskelse.SygVildGræder

Programmet kan ses under invitationer. Lynturneringen afvikles en af de uger, hvor der ikke er hjemmekamp med holdet, og hvor der ikke spilles om tirsdagen hos udeholdet.

Cool

Hugo

 

 

 

Bestyrelsesmøde 29.11.2016

Korning Skakklub

Bestyrelsesmøde d. 3.3.2016

Hele bestyrelsen til stede.

1. Planlægning af næste turnering - Rask Mølle Åben -. Spilles 23.8 - 11.10. 2016.

Hugo lægger invitationen på nettet.

2. Generalforsamlingen d. 5.4.2016

Efter Korning Skakklubs vedtægter:

På valg er : Hugo Madsen, Elias Meldgaard og Johnny Jensen. Alle modtager genvalg,

På valg til suppleant er: Jens Kristensen

På valg til revisor er: Lars Søndergaard

På valg til revisorsuppleant er: Herluf Dahm

På valg til kampdommer er: Johnny Jensen

3. Forslag til ændring af vedtægterne:

§ 4. 5. punkt f: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

§ 6. 1. Bestyrelsen arrangerer spilleplan og kampe.

2. Der spilles hver tirsdag undtagen i skoleferierne.

3. Spilleplanen lægges efter DSU´s turneringsplan. Dog kan turneringslederen selv lægge runderne.

4. Er en spiller ikke færdig med sine kampe til den fastlagte tid, tildeles han 0 point for hver af de ikke spillede kampe.

5. En spiller, der melder afbud, skal melde afbud både til modstanderen og turneringslederen.

6. Den spiller, der melder afbud til et parti, skal hurtigst muligt sørge for, at der bliver fastsat en ny spilledato, som er inden sidste runde, og oplyse denne dato til turneringslederen. Får han ikke fastsat en ny spilledato, tildeles han 0 point og modstanderen 1 point. Kan de to ikke blive enige om en spilledato, tildeles begge 0 point.

7. Ved ligestilling mellem nr. 1 og nr. 2 efter korrektion deles præmierne ligeligt.

8. Der er noteringspligt.

Bestyrelsesmøde d.3/12 2015

1. Turneringsform og -tid

Ang. Rask Mølle Åben.

Fremover vil vi begynde turneringen sidst i august og kun have 1 aften til udsatte partier.

2. Lynturnering

12/1 2016. Som sædvanlig alle mod alle.

3. Rask Mølle Vinterturnering

Invitation lægges på nettet. Dansk Schweizer ved mindst 14 deltagere. Ellers Monrad. Spilledatoer: 5/1, 26/1, 9/2, 23/2, 1/3, 8/3 og 29/3                                                        Udsatte partier: 15/3

4. Spilleprogram foråret 2016

tirsdag d. 05.01. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 12.01. Lynturnering

mandag d. 18.1. Holdkamp: Fredericia 6 - Korning 1

tirsdag d. 26.01. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 02.02. Holdkamp: Springeren 5 - Korning 1

tirsdag d. 09.02. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 16.02. Vinterferie

tirsdag d. 23.02. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 01.03. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 08.03. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 15.03. RMV Udsatte partier

tirsdag d. 22.03. Påskeferie

tirsdag d. 29.03. Rask Mølle Vinterturnering

tirsdag d. 05.04. Generalforsamling

tirsdag d. 12.04. Simultan (hvis Peter kan)

5. Økonomi

Da der ikke har været udgifter i forbindelse med skoleskakken, gives de 4200,00 kr., der er indbetalt af skoleskakspillerne, i tilskud til trøjer til disse.

6. Kontingent

Ingen ændring i kontingent. Seniorer - 700,00 kr., Pensionister og juniorer - 600,00 kr., B-medlemmer - 300,00 kr. Skoleskakspillere 200,00 kr.

7. Trøjer til skoleskakspillere

Tilskud fra klubkassen på 4200,00 kr. i henhold til pkt. 5.

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 25.08.2015

Hej alle.
Her, -- lige et referat fra  bestyrelsesmødet d. 14/10.
1. punkt. 
Hugo har sørget for en 3-mdr. prøvetid på en hjemmeside.
Hugo er Webmaster.
2. punkt.
Bestyrelsen mener at vi skal have gang i endnu en åben tur-
nering. Vi foreslår denne gang, at klubmedlemmer betaler
50,- kr. for at deltage. Så kan økonomien bedre hænge sam-
men. Formanden mailer til alle naboklubber og der lægges 
indbydelse ud på vor hjemmeside.
3. punkt.
Lynturneringen flyttes til den 6. Januar.
4. punkt.
Den næste åbne turnering lægges til at foregå d. 13 og 20 Januar,
3, 17 og 24 Februar og 3, 10 og 17 Marts.
Den ny turnering kalder vi Rask-Mølle vinterturnering.
5. punkt. 
Fra d. 4/11 og frem til jul, spiller vi en lille 5-runders- turn. Den bli-
ver ikke ratet og der er heller ingen præmie.
 
                                                                                                 Mvh. Johnny.