29-Oktober-2018

Slut!

Sidste mand lukker og slukker! Det er en meget almindelig brugt afskedssalut.

I april måned 2018 blev den for anden gang brugt i Korning Skakklub.

Det var skræddermester Kristian Jacobsen, der startede skakklubben omkring 1930. Kristian dør i 1977 efter godt 45 års virke for klubben. Klubbens forhandlings- og regnskabsbog viser dog, at foreløbig sidste generalforsamling fandt sted mandag d. 15/9 1975.

Efter ca 12 års pause starter klubben igen. Første spilleaften er mandag d.16/3 1987. Det er Kristian Jacobsens enke, Anna Jacobsen, der tager initiativet og formandsposten i det først års tid. Herefter overtager Knud madsen fra Korning. Han giver i 1989 formandsposten videre til Hugo Madsen fra Kodallund. Det er nu næsten 30 år siden. Og med få års pause har han varetaget jobbet. Både som formand og som leder af skoleskakken i Korning Skole og senere i Rask Mølle Skole.

2017 måtte Hugo af helbredsmæssige grunde stoppe som formand. En redningsaktion blev iværksat. Bjørn Laursen fra Rask Mølle overtog formandposten i et år, hvorefter det besluttedes at nedlægge Korning Skakklub.

Materialer er afleveret til Korning Lokalforening, og overskydende penge er sendt til Danmarks Skak Union

Måske kommer der nye folk, der starter Korning Skakklub op igen.

Johnny Jensen og Hugo Madsen

22-April-2017

Ny formand

Bjørn Laursen har afløst Hugo Madsen som formand.Samme Bjørn Laursen har været til DM i påsken og er blevet nr. 2 i veteranklassen. Godt gået. Tillykke

Er Deres mand syg fru Hansen? Han sidder hele dagen på trappestenen med ansigtet i hænderne. Nej, han fejler ingenting. Han træner bare til den store skakturnering.